friskbrisenergi.no                                                       fornybar energi løysingar


Heim Energi frå sjøbølger Vindenergi  Termisk energi Om nettstaden Kontakt
For best value in Advertising, check out AnooX Social Networking based Search engine

Annonser på  Anoox og reduser kostnadane.

Social search to Share, Answer, Discuss & Discover

Medlem av Anoox


Velkomen til nettstaden friskbrisenergi.no

I 2000 begynte eg å utarbeide løysingar for utvinning av energi frå sjøbølger, vind, tidevatn og elvar. Resultata av arbeidet er presentert på denne nettstaden. Nokon av løysingane vart patenterte men eg har valgt å ikkje oppretthalde dei slik at andre fritt kan nytte løysingane. Eg håpar dei vil vere av interesse.

Arvid Nesheim